msen
A- A A+
FaqSoalan Lazim
HubungiHubungi Kami
maklumbalas3Aduan Maklumbalas
petalaman3Peta Laman

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 1. Enakmen Kereta (NPB) Kaedah-Kaedah Kereta (Kelantan)1969
 2. Enakmen Perbandaran Kelantan 1938

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS 1986)

 

2. Undang-Undang Kecil Yang Telah Diterimapakai Dan Diwartakan.

 • Undang-Undang Kecil Establishmen Makanan 1990
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya 1990
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran 1983
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau 1983
 • Undang-Undang Kecil Pasar 1989
 • Undang-Undang Kecil Taman 1990
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Ranbut Dan Pendandan Rambut 1990
 • Undang-Undang Kecil Penjaja 1990
 • Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan 1990
 • Undang-Undang Kecil Pemungut, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap 1990
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing 1990
 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan 1989 (Akta 171)
 • Undang-Undang Kecil Iklan 1999
 • Undang-Undang Kecil Rumah-Rumah Tumpangan 1999
 • Undang-Undang Kecil Kedai Tandas Awam 1999
 • Undang-Undang Kecil Kedai Dobi 1999
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 1999
 • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan 1999
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme 2000
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian 2000
 • Undang-Undang Kecil Trade, Perniagaan Dan Perindustrian 2003
 • Akta 171 – Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Akta 133 – Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974
 • Akta 172 – Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976
 • Undang-Undang Kecil Kecil Bangunan Seragam 1984 Jil.29 No.9
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau
 • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar yang cekap dan berkesan:

 • Pengurusan Sisa Pepejal
 • Pembersihan dan Pengindahan Kawasan
 • Penyenggaraan Parit & Longkang
 • Pembinaan & Penyelenggaraan Jalan
 • Penyelenggaraan Bangunan-Bangunan Awam
 • Penyelenggaraan Tempat-Tempat Awam
 • Perlindungan & Pengawalan Kesihatan Awam
 • Penyelenggaraan Tanah-Tanah Perkuburan

 Mengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima:

 • Cukai Taksiran
 • Bayaran-Bayaran Lesen & Denda
 • Geran Pelancaran
 • Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan
 • Geran untuk Projek-Projek Pembangunan
 • Geran Penyenggaraan Jalan

 Melaksanakan Projek-Projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan:

 • Perumahan
 • Perindustrian & Perdagangan
 • Kemudahan-Kemudahan Rekreasi
 • Infrastruktur Bandaran

2. Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172)

 Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi   Kawasan Pentadbirannya:

 • Mengatur , Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya.

3. Akta Jalan Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

 • Meluluskan Pelan Bangunan
 • Mengawal untuk memastikan kerja-kerja tanah yang dilaksanakan mengikut kehendak-kehendak yang ditetapkan.
 • Memastikan pembinaan sesuatu bangunan adalah mengikut pelan yang diluluskan.
 • Memastikan penggunaan sesuatu bangunan adlalah seperti yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Mengawal penggunaan bahan-bahan mudah terbakar dalam pembinaan sesuatu bangunan.
 • Penyediaan infrastruktur untuk sesuatu pemajuan.
 • Kawalan ke atas bangunan yang berada di dalam keadaan bahaya.
 • Pemeriksaan berjadual ke atas bangunan-bangunan yang sudah siap mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)

4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 – Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta)

Majlis Daerah Ketereh
Perbandaran Islam

KM 19, Jalan Kuala Krai,
16450 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim.
Tel: [+609] 7886112        Faks: [+609] 7886031

Kod QR Web Mobil

Bb

Bilangan Pelawat

Hari ini700
Semalam416
Minggu ini2767
Bulan Ini5140
Jumlah312592

09 Disember 2022

Search